Giải trí cùng Tiếng Hoa

Các tài liệu tiếng Hoa do chủ nhà biên soạn phục vụ mục đích chơi là chính 

Tất cả các bài viết đều do ” Chủ ổ” cố lết mà viết ra nên ai muốn mang đi đâu xin vui lòng ghi rõ nguồn kèm link 

13298147_1050291938392091_1921588630_n.jpg

 Chuyển đổi tên Tiếng Việt sang Tiếng Trung_劉瓊儀

 

 

Advertisements